Договори за енергийни услуги

ЕСКО договорът е договор с гарантиран резултат /ДГР/. Той има за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия и промишлени системи като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя  възнаграждение се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.

Чрез договор с гарантиран резултат може да се направи инвестиция, която да се изплаща на 100% от гарантираните спестявания, произтичащи от изпълнението на енергоспестяващи мероприятия, а инвестиционния риск да се поеме от ЕСКО дружеството. 

Размерът на инвестицията и срока за нейното изплащане се определят  след задълбочен анализ на съществуващото енергийно потребление от възложителя и определяне на обем от енергийно ефективни мероприятия /ЕЕМ/, водещи до реализиране на икономии – гарантиран резултат.

          

 

Етапи при сключването на ЕСКО договор:

1. Анализ на потреблението на енергия въз основа на одитен доклад или данни, предоставени от възложителя за период от поне една година.

  • Определяне на техническото решение чрез обем от енергоспестяващи мероприятия;
  • Определяне размера на спестяванията след реализиране на тези мероприятия и схеми на изплащане

2. Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергоефективните мероприятия, заложени в договора.

3. Мониторинг на производството и потреблението на енергия в съответствие с заложените и изпълнени енергоспестяващи мероприятия и реализираната икономия от същите.

  

 

За проекта

Esco Services 

Намерете ни:

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  +3592/ 9877270
 България, гр.София, бул. „България" № 102, Бизнес център Белисимо", ет.5, .  София, България