Търговия с електроенергия

I. Регулиран пазар на електроенергия

Регулиран пазар на електроенергия означава, че условията на този тип пазар се определят от държавен регулатор. Регулират се така наречените монополи, които биват два вида – естествени и неестествени. Енергийният регулатор в България се казва „Комисия за енергийно и водно регулиране“ - КЕВР.

Пример за естествен монопол е критичната инфраструктура (електроенергийната мрежа). Това е така, защото не може (не е икономически целесъобразно) да има две или повече паралелни електроенергийни мрежи, поради големите разходи за поддръжка, свързаността и сервитутните отстояния, които са задължителни. При естественият монопол се регулират така наречените „мрежови такси“. Мрежовите такси са таксите за пренос на електроенергия през съответните видове електрически мрежи, както и достъп до тях. В най-общ вид, те включват всички условно постоянни и променливи разходи по поддръжката и обслужването на електрическите мрежи плюс някаква норма на печалба.

Пример за неестествен монопол е услугата по снабдяване с електроенергия от компания монополист. Тази услуга се регулира от КЕВР по съответни методики съгласно участието на всеки субект в електроенергийната система. В най-общ случай компаниите монополисти се дефинират като крайни снабдители. Техните цени на електроенергията към крайните потребители се регулират от КЕВР и те са едни и същи за всички типове стопански и битови потребители в зависимост от съответните тарифи. Казано по-лесно, независимо от типа на профила на потреблението например всички стопански потребители от един тип имат една и съща цена. Това обуславя така нареченото изкривяване на ценовата рамка и ощетяване на едни потребители за сметка на други. Пример за това е фиг. 1. как един клиент, който е сървър за данни с относително постоянен товар има една и съща цена с друг потребител, който е леярна и има големи флуктуации на товара.

Фиг. 1. Товарови профили на различни клиенти

 

II. Свободен пазар на електрoенергия

Цените на електроенергията при свободния пазар са свободно договорени между потребителите и лицензираните компании за търговия с електроенергия. Лицензираните компании за търговия с електроенергия имат право на достъп до критичната инфраструктура и я използват за доставка на количества електроенергия на своите клиенти, които заплащат мрежовите такси за използването на мрежата на съответните собственици на мрежата. Свободният пазар не освобождава само цената на електроенергията, а също така всичко останало, което е свързано с доставката на електроенергия, а именно, срокове и начини на плащане, продукти, тарифи, профили, обслужване и др. При този тип пазар, всеки потребител може да избере свободно най-добрия продукт за своя профил и потребление. Интересно е, че всичко свързано с електрическата мрежа се запазва без промяна. Не се сменят електромери, кабели и табла и крайният потребител няма никакви разходи при излизане на свободния пазар на електроенергия. Целта е демонополизирането и създаването на конкурентна среда, от която да печели крайният потребител. От своя страна свободният пазар стимулира конкуренцията и иновациите, като при свободния достъп до пазара и множеството възможности за осъществяване на пазарна размяна предимство имат по-добрите стоки и услуги на по-добрите цени за потребителите. При свободният пазар на електроенергия, размените на пари, стоки и услуги се извършват според споразумение относно цената между продавача и купувача. Това също означава че клиентът може да избира свободно своя търговец на електроенергия.

III. Каква е структурата на свободния пазари как работи той

Всеки клиент има право да избира своя доставчик на електроенергия, както и всеки доставчик да достигне до потенциалните си клиенти, като им предложи елктроенергия на конкурентна цена. По този начин се постига свободна конкуренция между търговците на пазара, като целта е да се повиши качеството на предлаганите услуги и да се оптимизира цената на електроенергията.

На фиг. 2. и фиг. 3. По-долу са показани два примера на взаимовръзките между отделните субекти на свободен пазар на електроенергия.

   

 

 

IV. Предимства на свободния пазар на електроенергия

 • Намаление на крайните разходи за електроенергия с между 15 и 20 % (според настоящата регулация на регулиран пазар) в зависимост от товаровия профил;
 • Свободно (доброволно) договаряне на цената на продукта и допълнителни услуги;
 • Възможност за договаряне на срокове и начини на плащане, продукти, тарифи, профили, обслужване и др;
 • Подобрено обслужване и комуникация с компанията доставчик;
 • Личен енергиен мениджър;
 • Фиксирана цена за периода на договора;
 • Възможност за възползване от услуги за подобрение на енергийната ефективност.

V. Какво предлага „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД на свободен пазар на електроенергия

 • Изграждане на доверие и добавена стойност;
 • Оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчик на свободен пазар;
 • Прогнозиране на потреблението на електроенергия;
 • Водене и администриране на информационния поток с „ЕСО“ ЕАД;
 • Технически и законодателни консултации по отношение на проблемни въпроси с трансформаторни постове и ГРТ-та в електрическото стопанство;
 • Безплатно изготвяне на светлотехнически и топлинен проект, чрез чието внедряване може да спестите допълнително още 20% от крайните електроенергийни разходи на годишна база;
 • Една месечна фактура без междинни плащания;
 • Работа без банкова гаранция или паричен депозит;
 • Проектиране и изграждане на система за контролно интелигентно измерване на електроенергия със собствен полезен модел и пълен електроенергиен баланс на точките на измерване в реално време с възможност за следене през WEB приложения.
 • Фиксирана цена на електрическа енергия за периода на договора;
 • Индивидуално отношение.

VI. Стъпки за излизане на свободния пазар

 • Предоставяне на една стара месечна фактура от регулиран пазар за изготвяне на финансов анализ и оферта;
 • Договаряне;
 • Подписване на пълен пакет документи(договор + нотариално заверено пълномощно + декларация данни за клиент);
 • Стартиране на процеса по регистрация, която е безплатна и отнема между един и два месеца в зависимост от типа на измерване на електроенергията на клиента;
 • Компанията ни поема администрирането на целия процес по регистрацията. Клиентът не се ангажира с нищо допълнително.

За проекта

Esco Services 

Намерете ни:

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  +3592/ 9877270
 България, гр.София, бул. „България" № 102, Бизнес център Белисимо", ет.5, .  София, България